Management Advies | Projectbeheer | Uitbesteding | Opleiding.

Strategisch Inkopen | ICT & e-business | Innovatie

Business Plan | Fusies & Acquisities | Balanced Scorecard |

Welkom bij Brainwin! Wij verheugen ons op uw bezoek en staan graag tot uw dienst. BrainWin verleent onafhankelijke, vertrouwenswaardige en resultaatgerichte strategische en operationele diensten aan:

met betrekking tot de volgende expertisedomeinen:

Advies

Management advies

BrainWin helpt u aanzienlijke en duurzame bottom-line kostenbesparingen te realiseren dankzij strategisch inkopen en een optimale aanwending van ICT en e-business. Maar hoe belangrijk kostenreducties ook zijn om uw onderneming kostenvoordelen toe te kennen t.o.v. uw concurrentie, toch dient u ook nieuwe bedrijfsmodellen en bedrijfsprocessen te ontwikkelen die uw competitieve voordelen versterken. BrainWin helpt u hierbij met innovatie advies. Wij helpen uw onderneming innovatief te denken, plannen en handelen, zowel in bedrijsfsprocessen als in producten of diensten.

U mag van ons verwachten dat wij uw vertrouwde management consultant en partner worden. Wij zullen aan uw zijde staan en u helpen uw onderneming, KMO of multinational, optimaal te dienen dankzij ervaren managementadvies en organisatieadvies. Om een onderneming te besturen dienen bedrijfsleiders vandaag meer dan ooit te kunnen vertrouwen op een team met de beste organisatie en management consultants.

De expertise van onze onderneming inzake managementadvies is gebaseerd op een uitmuntende mix van managers met academische opleidingen en een minimum van 20 jaar ervaring in bedrijfsbeheer en management van businessprocessen. Wij helpen u een brug te slaan tussen management, mensen en technologie.

IT advies

Informatie technologie en informatica in het bijzonder zijn essentiële onderdelen geworden van elke onderneming. Alle belangrijke spelers in uw business (medewerkers, klanten, leveranciers, financiers, media, enz...) vertrouwen op ICT als op een centraal zenuwstelsel. Wij kénnen ICT. Wij hebben ervaren hoe succes verbonden is met de wijze waarop mensen met informatica en communicatie omgaan. Computer advies is ons vak, en onze informatica consulenten werken in de IT industrie sinds 1990. Wij weten wat werkt en wat hete lucht is. Het is ons een genoegen onze expertise met u te delen.

Onze informatica adviseurs zijn vooreerst business managers die ervan uitgaan dat het noodzakelijk is de ROI (Return On Investment) en de waarde van informatica investeringen te kwantificeren, alsook de impact op de hele onderneming. Het lijkt ons tevens raadzaam de reële waarde van informatica en technologie over te brengen bij de gebruikers, in mensentaal, niet in technische termen.

Bent u een business manager geïnteresseerd in een verhoging van de winst en verlaging van de kosten? In méér doen met minder? Dan kunnen wij u helpen met uw ICT strategie en tactiek.

Bent u een IT manager IT op zoek naar een maximalisatie van de impact van informatie technologie op de bedrijfsresultaten? En op zoek naar een goede manier om uw management duidelijk aan te tonen hoe uw informatica strategie de ondernemingswaarde bevordert? Contacteer ons, wij kunnen u helpen.

E-business advies

E-business. Consulting. Twee begrippen die de laatste jaren overhyped waren. Gelukkig zullen zowel e-business als consulting deze hype overleven. Maar wat is e-business? Er bestaat meer dan één definitie van e-business. E-business is meer dan e-commerce. Veel meer. E-business omvat de werkwijze waarop alle toekomstige ondernemingen zullen werken en evolueren in de zakenwereld. Het omvat een optimalisering van de bedrijfsprocessen dankzij de aanwending van de nieuwste informatie- en telecommunicatie-technologieën: netwerken, internet, intranet, draadloze netwerken, mobiele communicatie, enz... Het omvat vooral een integratie van deze technologieën binnen en buiten de onderneming.

De bekende spreuk blijft van kracht: 'e-business of geen business'. Alle ondernemingen zullen op een dag e-ondernemingen worden. De 'e-' zal overbodig worden. Wanneer u een e-business consulent raadpleegt, vertrouwt u best op een onafhankelijk e-business adviseur, wiens advies niet beïnvloed wordt door winstnemingen op bepaalde producten, of afspraken met leveranciers en dienstverleners. Brainwin verkoopt geen producten of diensten van derden. Hoewel Brainwin geen Test-Aankoop is, waarborgt dit principe onze onafhankelijkheid. Wij verstrekken e-business advies en helpen bij de implementatie van e-business projecten. Advies en implementatie zijn onze enige activiteit. Wij werken met uw bestaande partners. We kunnen u indien vereist nieuwe partners adviseren. U kan erop vertrouwen dat wij enkel uw belangen nastreven, zonder verborgen agenda.

Business Intelligence

Intellectueel kapitaal, kennisbeheer, en business intelligence zijn belangrijke bronnen voor succes in de zakenwereld van morgen. Harder werken is niet voldoende. Slimmer werken is nodig. Hoe doet u dat? Hoe vergaart u deze succes ingrediënten? Hoe houdt u ze in uw onderneming? Hoe kweekt u ze? Wij kunnen u helpen.

E-procurement

Internet wijzigt de manier waarop mensen werken en leven: internet, intranet, mobiele telecommunicatie technologie, informatie technologie, draadloze netwerken, webdiensten maken e-procurement mogelijk en erg doeltreffend. Efficiënt supply chain management en elektronische aankopen kunnen uw bedrijf miljoenen kostenbesparingen opleveren. Zij kunnen tevens uw onderneming in staat stellen zich zeer snel in de markt te bewegen. Raadpleeg ons, wij delen graag met u e-procurement advies en ervaring.

Adviescheques

Met het systeem van de adviescheques wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvol bedrijfsadvies ook bij kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren. In het verleden zijn het vooral de grote ondernemingen die zich de dure adviezen van de beste management adviseurs konden veroorloven. Hun ondernemingsschaal versterkte ook op het vlak van bedrijfsadvies nogmaals hun competitief voordeel t.o.v. KMO's. De adviescheques zijn dan ook een subsidiemaatregel die de KMO de mogelijkheid geeft om extern advies en know-how aan te trekken tegen een sterk verminderde prijs. Het nieuwe systeem is vergelijkbaar met de opleidingscheques: KMO's kunnen via een eenvoudige procedure op het internet adviescheques inkopen wanneer ze er behoefte aan hebben. Adviescheques hebben een waarde van 30 euro. Daarvan wordt 50% betaald door de onderneming en 50% door de Vlaamse overheid. Een KMO mag per kalenderjaar maximaal 820 adviescheques reserveren. Dit houdt in dat een Vlaamse KMO jaarlijks voor een eigen budget van maximaal 12.300 euro, voor een totale waarde tot 24.600 euro aan extern advies kan inwinnen. Meer inlichtingen? Contacteer ons of lees verder op onze adviescheques informatie pagina

Uitbesteding (outsourcing)

IT uitbesteding

Uitbesteding van businessprocessen begint vaak bij de technische uitbesteding van informatica. De groeiende complexiteit van informatie technologie, de steeds moeilijker wordende opgave geschoolde en ervaren IT medewerkers te verwerven en te behouden, zowel voor KMO's als voor grote ondernemingen, maken van de informatica infrastructuur een ideaal bedrijfsproces om uit te besteden. Maar hoe belangrijk en aantrekkelijk informatica outsourcing ook is, het betreft een belangrijke beslissing met talrijke complexe aspecten. Zonder een betrouwbare IT adviseur, ervaren in bedrijfsbeheer én technologie, eindigen sommige ervaringen met uitbesteding van IT slecht. Brainwin biedt u advies aan in informatica uitbesteding waarop u kan vertrouwen.

Dat computers en informatica beheer niet tot de kernactiviteiten behoren van de meeste ondernemingen is vandaag ook voor vele bedrijfsleiders duidelijk. Professioneel IT beheer veronderstelt een fundamenteel begrip en jarenlange ervaring in bedrijfsbeheer én informaticabeheer. Zulke IT managers zijn duur betaalde witte raven. Kan uw onderneming snel genoeg zo'n manager vinden en aanwerven? Zelfs al ware dat zo, heeft uw bedrijf zijn diensten voltijds voor een lange periode echt nodig? In de meeste gevallen biedt uitbesteding van het beheer van informatica meer flexibiliteit en kostenbesparingen. Laat ons erover praten!

IT co-sourcing

Sommige ondernemingen vrezen een gebrek aan controle door een gehele uitbesteding van informatica. Gedeeltelijke uitbesteding van IT, tijdelijk of definitief, ook 'co-sourcing' genoemd, biedt in zo'n geval een goede compromis formule. Een evenwichtige verdeling tussen intern en extern verrichte informatica taken zoals onderhoud en beheer van het informaticapark behoudt het gevoel van controle bij de onderneming maar ook vele voordelen van informatica uitbesteding gekoppeld aan ICT advies.

Of uw bedrijf kiest voor technische uitbesteding van informatica, of voor uitbesteding van het informatica beheer, een flexibele samenwerking met een externe outsourcing firma is een zeer efficiënte en kostenbesparende strategie.

E-business outsourcing

Uitbesteding van e-business processen wordt een vanzelfsprekendheid, zowel voor KMO, MKB als voor multinationals. Zelfs voor grote ondernemingen is het niet mogelijk alle veranderingen bij te houden. Het gebrek aan beschikbare geschoolde medewerkers, en een grote druk om een snelle 'time to market' te realiseren versnellen deze evolutie naar uitbesteding van e-business processen. Kostenreducties, tijdwinst en betere resultaten maken de beslissing nog vanzelfsprekender. Welke e-business uitbestedingen bieden wij als diensten aan?

Opleiding-Training

Management opleiding

Is het kapitaal aan management waarover uw bedrijf beschikt een belangrijk actief van uw onderneming? Wij denken van wel. De kwaliteit en kwantiteit waarover uw bedrijf beschikt bepaalt haar toekomst. Hoe kweekt u jong management talent? Hoe bevordert de know-how in bedrijfsbeheer van uw jonge medewerkers. De meeste medewerkers voeren beheerstaken uit zonder een basis aan opleiding in management. Enkelen slagen erin hun beheerstaken vlekkeloos en vakkundig uit te voeren. De meesten echter niet.

Uitsluitend externe ervaren managers aantrekken is onmogelijk. Alle succesvolle ondernemingen bevorderen actief de beheerskwaliteit van hun jonge managers dankzij management opleidingen. Een goede strategie in management opleiding verzekert het bedrijf van een doorlopende stroom aan jonge managers met nieuwe ideeën, die tevens beschikken over een opleiding die hen toelaat succesvol te zijn. De belangrijkste bron aan intellectueel kapitaal vindt u tussen de eigen medewerkers, en onze management opleidingen vormt hen tot vakkundige managers.

Brainwin biedt basis management opleidingen aan op maat: projectbeheer, zelfbeheer, tijdbeheer, ICT beheer en kennisbeheer. Op korte of lange termijn, individueel of in groep, in-house of extern. Brainwin's management consultants en trainers zijn ervaren in beheer én opleiding. Contacteer ons, wij kijken ernaar uit!

Computer opleiding

Het intellectueel kapitaal van uw onderneming produceert toegevoegde waarde (is een veronderstelling), maar is zeer duur (is een vaststaand feit). Voor een middelgrote Belgische onderneming is de totale kostprijs van een hoger geschoolde medewerker 100.000 Euro per jaar! Aan twee honderd gepresteerde werkdagen per jaar, en zeven uren per dag, bedraagt de kostprijs per uur meer dan 70 Euro. Productiviteit en efficiëntie maximaliseren is daarom een absolute prioriteit.

Vele medewerkers gebruiken computers gedurende meer dan 6 uur per dag. Een computer is het meest gebruikte productiviteitsinstrument in vele bedrijven. Elke computer gebruiker opleiden tot computer expert is overbodig, maar elk ogenblik dat met de computer wordt gewerkt optimaliseren is een absolute vereiste. Een computer opleiding gericht op het leren hoe efficiënt te werken met computer hardware, computer software, computer netwerken, internet toegang, en computer beveiliging is van essentieel belang.

Brainwin biedt opleidingen op maat aan, intern of extern, individueel of in groep. Enkele voorbeelden: basis computer opleiding, computer beveiliging opleiding, netwerk beveiliging opleiding, IT opleiding, internet opleiding, e-business opleiding. Alle computer trainingen zijn praktisch gericht ter bevordering van productiviteit, efficiëntie, kennis en motivatie. Onze opleidingen en trainingen houden tevens de kennis op peil, verhogen de motivatie en de innovatie, en verminderen het personeelsverloop. Brainwin is een actieve voorstander van doorlopende vorming, kennisbeheer en training.

Volgens een oude spreuk is informatie macht. Wij zijn van mening dat kennis en kunde machtig maken, daar informatie die niet in kennis en kunde wordt omgezet waardeloos is.

E-business opleiding

Aanvullend op onze e-business outsourcing, is het aangewezen dat e-business opleiding en training een essentieel onderdeel van uw strategie worden. Het is immers belangrijk dat uw medewerkers met de kracht, de instrumenten en de wetten van e-business vertrouwd zijn. Dit stelt hen in staat e-business tijdens de vroege fase van hun strategie in te werken, en in het concept van nieuwe of bestaande diensten en producten in te bouwen. Onze diensten vorming en training omvatten volgende onderwerpen:

Opleidingscheques

Met het systeem van de opleidingscheques wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle opleidingen ook bij kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren. In het verleden zijn het vooral de grote ondernemingen die zich de dure opleidingen van de beste opleidingscentra konden veroorloven. Hun ondernemingsschaal versterkte ook op het vlak van opleidingen nogmaals hun competitief voordeel t.o.v. KMO's. De opleidingscheques zijn dan ook een subsidiemaatregel die de KMO de mogelijkheid geeft om een duurzame politiek van hoogstaande opleiding aan te houden tegen een sterk verminderde prijs. Het nieuwe systeem is vergelijkbaar met de adviescheques: KMO's kunnen via een eenvoudige procedure op het internet opleidingcheques inkopen wanneer ze er behoefte aan hebben. Opleidingcheques hebben een waarde van 30 euro. Daarvan wordt 50% betaald door de onderneming en 50% door de Vlaamse overheid. Een KMO mag per kalenderjaar maximaal 200 opleidingscheques reserveren. Dit houdt in dat een Vlaamse KMO jaarlijks voor een eigen budget van maximaal 3.000 euro, voor een totale waarde tot 6.000 euro aan externe opleiding kan inwinnen. Meer inlichtingen? Contacteer ons of lees verder op onze opleidingscheques informatie pagina

 

Contacteer ons: wij zijn u graag van dienst!

BRAINWIN Advies, Projectbeheer, Opleiding, Coaching en Uitbesteding

Zwanenlaan 23, B-3090 Overijse - België

Tel: +32 (0)2 688.20.56 - Fax: +32 (0)2 687.69.83

E-mail: pvdm@brainwin.be

 

© BrainWin 2004 | Brainwin advies projectbeheer uitbesteding opleiding coaching | Andere advies bronnen