Opleidingscheques

Bent U KMO? Ontvang een opleiding voor slechts 50% van de prijs dankzij opleidingscheques.

Dankzij opleidingscheques kunnen KMO ondernemingen beroep te doen op door de overheid erkende opleidingsverstrekkers voor een opleiding, waarbij de investering door de overheid voor 50% wordt gesubsidieerd.

BrainWin is vandaag nog niet door de overheid erkend als opleidingscentrum, maar is sinds 30 maart 2004 een ISO 9001:2000 gecertifieerde onderneming. Met dit kwaliteitscertificaat heeft BrainWin op 05 mei 2004 een aanvraag ingediend bij de Overheid om erkend te worden als erkende opleidingsverstrekker. Wij hopen in de nabije toekomst deze erkenning te bekomen, waardoor KMO's ook voor onze opleidingen opleidingscheques zullen kunnen gebruiken. Wij houden u graag op de hoogte van dit erkenningsproces indien u ons een aanvraag richt op het mail-adres onderaan deze pagina

Met het systeem van de opleidingscheques wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle opleidingen ook bij kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren. In het verleden zijn het vooral de grote ondernemingen die zich de beste opleidingen konden veroorloven. Hun ondernemingsschaal versterkte ook op het vlak van opleidingen nogmaals hun competitief voordeel t.o.v. KMO's. De opleidingscheques zijn dan ook een subsidiemaatregel die de KMO de mogelijkheid geeft om een duurzame politiek van hoogstaande opleiding aan te houden tegen een sterk verminderde prijs. Het nieuwe systeem is vergelijkbaar met de adviescheques: KMO's kunnen via een eenvoudige procedure op het internet opleidingcheques inkopen wanneer ze er behoefte aan hebben. Opleidingcheques hebben een waarde van 30 euro. Daarvan wordt 50% betaald door de onderneming en 50% door de Vlaamse overheid. Een KMO mag per kalenderjaar maximaal 200 opleidingscheques reserveren. Dit houdt in dat een Vlaamse KMO jaarlijks voor een eigen budget van maximaal 3.000 euro, voor een totale waarde tot 6.000 euro aan externe opleiding kan inwinnen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

De doelgroep bestaat uit kleine ondernemingen, een aantal vrije beroepen en middelgrote ondernemingen.
Voorwaarden zijn dat uw onderneming:
- een exploitatiezetel heeft in het Vlaams gewest
- een activiteit heeft in een aandvaardbare sector: klik hier (Excel-bestand) om de volledige lijst van sectoren te raadplegen
- geen vzw is.

Hoe meldt u zich aan om opleidingscheques te bekomen?

Voordat u cheques kunt aanvragen, moet u uw onderneming eerst registreren op de website van de Vlaamse Overheid. Raadpleeg hiervoor de info onder "Hoe registreren?".

Hoe kan u opleidingscheques aankopen?

U gebruikt uw login en paswoord om u aan te melden op deze website en u klikt op het programma "Opleidingscheques". Daarna voert het systeem enkele controles uit om te bepalen of uw onderneming voor opleidingscheques in aanmerking komt. Uw onderneming:
- moet klein of middelgroot zijn
- moet een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse gewest
- moet een aanvaardbare activiteit uitoefenen
- mag geen vzw zijn.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u opleidingscheques reserveren. U kunt echter nog niet onmiddellijk opleidingcheques bestellen.

Opleidingscheques reserveren

U reserveert op bovenstaande website uw opledingscheques. U moet per bestelling minstens 10 opleidingscheques reserveren, u mag per bestelling maximum 200 opleidingscheques reserveren, en u mag de opleiding exclusief BTW geheel of gedeeltelijk met opleidingscheques betalen. Tenslotte mag u per kalenderjaar slechts 200 opleidingscheques bestellen.
De verstrekking van de opleiding mag pas starten na de reservering van de opleidingcheques.
Na verificatie van de voorwaarden, wijst het systeem de onderneming een reserveringsnummer toe. Dat nummer wordt zowel aan de aanvrager als aan het erkend opleidingscentrum meegedeeld.
Het erkende opleidingsinstituut bevestigt binnen 10 dagen de reservering van de adviescheques. Als dat niet het geval is, wordt de reservering geannuleerd.
Na het akkoord van het erkende opleidingscentrum krijgt u een bericht per e-mail. Op dat moment wordt de reservering definitief en kunt u opleidingscheques bestellen.
Uw reservering heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf de datum van aanvraag van de reservering.

Opleidingscheques bestellen en betalen

U moet per bestelling minstens 10 opleidingscheques aanvragen binnen de geldigheidsduur van de reservering.
Elke bestelling moet binnen 14 kalenderdagen op rekening van de uitgever van de cheques staan. Anders vervalt de bestelling.
Binnen 14 kalenderdagen na de betaling drukt die uitgever of 'emittent' uw opleidingscheques. Hij drukt ze op naam van uw onderneming en van het erkend opleidingsinstituut conform de overeenkomst, met vermelding van de vervaldatum en het reserveringsnummer.
De datum die op de cheques wordt gedrukt, is de datum van bestelling. De opleidingscheques hebben een geldigheidsduur van 14 maanden vanaf uitgifte voor de betaling van facturen in verband met het opleidingsproject.
Opgelet:
voorschotfacturen of facturen waartegenover geen geleverde prestaties staan, kunt u niet betalen met opleidingscheques.
De totale waarde van de aangeboden opleidingscheques mag niet groter zijn dan het bedrag van de opleidingsfactuur, exclusief BTW.

Europese regelgeving

De regelgeving van de opleidingscheques valt onder de toepassing van de verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en eventuele latere wijzigingen van deze Verordening.
Overeenkomstig artikel 5 van deze verordening kan enkel aan kleine en middelgrote ondernemingen steun gegeven worden voor opleidingen. De verordening is niet van toepassing op:
- werkzaamheden die verband houden met de productie, verwerking of verhandeling van de in bijlage 1 bij het verdrag opgenomen producten. Hierdoor kan een groot deel van de bedrijven die actief zijn in de voedingssector moeilijk aanspraak maken op opleidingscheques, tenzij het om een algemene opleiding gaat.

Hoe kunt u de opleidingscheques verzilveren?

Om de cheques te verzilveren, stuurt u ze samen met een kopie van de factuur op naar:
Sodexho , Dekenijstraat 56 - 1180 Ukkel - Tel. klantendienst: 02-547 54 80
Opgelet: elke factuur moet de volgende gegevens vermelden.
- het erkenningsnummer van de erkende opleidingsverstrekker
- het reserveringsnummer van de opleidingscheques
- de periode waarbinnen de prestaties omtrent het opleidingsproject werden geleverd
- het aantal opleidingscheques waarmee de factuur betaald werd.

 

Wilt u meer informatie? Contacteer ons: wij zijn u graag van dienst!

BRAINWIN Advies, Projectbeheer, Opleiding, Coaching en Uitbesteding

Zwanenlaan 23, B-3090 Overijse - België

Tel: +32 (0)2 688.20.56 - Fax: +32 (0)2 687.69.83

E-mail: pvdm@brainwin.be

 

© BrainWin 2004 | Brainwin advies projectbeheer uitbesteding opleiding coaching